2024 május 20 - hétfő

2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

J. L. Naudin több kísérletet végzett a René Louis Vallée féle Synenergetikai rendszer (VSG = Vallée Synenergetic Generator) tesztelésére. A jobb érthetőség kedvéért ezeket a kísérleteket egybeolvasztottam, mivel a kísérlet részleteit inkább a korábbi verzióknál magyarázta el, a későbbieknél viszont jobb eredményeket kapott.

A kísérletek elvének rövid ismertetése

Egy 6 mm átmérőjű 60 mm hosszú tiszta szén rudat és egy 6 mm átmérőjű Thorium WT20-as rudat használtam, amiben 2,20 % Thorium-oxid található (ThO2). A tekercset szorosan a szénrúd köré tekertem. Ez a tekercs egy egyvonalba eső és folyamatos mágneses mezőt (DC) hoz létre a szénrúd belsejében. Ennek az a célja, hogy a szénatomok spinjét megegyezővé tegye a fő elektromos mező irányával. A mágneses mező mért értéke 135 Gauss volt.

Ahhoz, hogy egy igazi Synenergetikai hatást nyerjünk, a következő nukleáris reakció szükséges: (A felső egyenlet a szén reakciója, az alsó a bóré.)

szen_bor_reakcio 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

Ha néhány szén atom ebben a nukleáris folyamatban képes részt venni és kölcsönhatásba lépni (felső reakcióegyenlet), akkor gerjesztett villamos áram jön létre a ß sugárzás következtében, miközben a 12-es bórból újra formálódnak a szénatomok (alsó reakcióegyenlet). A reakció során nagymennyiségű vákuum energia csatolódik ki. Ahhoz, hogy a szénben lévő gerjesztett áramot megmérjük, a nagy toroid tekercs középpontjába (főtengelyébe) helyezzük a mérőszerkezetet, a VSG transzformátor szekunderjeként, míg a szénrúd primerként működik. Két 80 000 µF-os kondenzátort párhuzamosan kapcsolunk és 37 V-ra töltünk fel, majd ez a két kondenzátor a szénrúdon és a nagyteljesítményű MosFet elektromos kapcsoló egységen keresztül kisül. A szénrúdban a kisülési folyamat alatt folyó elektromos áram erősségét a toroid áramtranszformátor méri, melyet egy 881 ohmos ellenállással terhelünk le. Az adatokat valós időben mértem meg egy digitális oszcilloszkóppal (Fluke 123), a szénrúd ellenállását pedig Ohm törvényének segítségével határoztam meg.

Minden kísérlet két mérésből áll:

  • Első mérés: A tekercsen nem folyik áram, így mágneses mező sincs (B-mező = 0). Ekkor a szén rúdon keresztül a kondenzátorokat kisütöm. A feszültséget digitális szkóppal mérem és a számítógépen tárolom az eredményeket a további számításokhoz.
  • Második mérés: A tekercset bekapcsolom (B-mező = 135 Gauss), ezt követően pedig a kondenzátorok áramát a szénrúdon keresztül kisütöm. A feszültséget ismét digitális szkóppal mérem és összehasonlítom az adatokat az előző mérés eredményeivel.

A várt eredmény: jelentős eltérés a mért feszültségek között az első és a második mérésnél, melyet csak a sugárzás által gerjesztett áram jelenlétével lehet megmagyarázni. A sugárzást a B-mező kell, hogy létrehozza a szénben.

A szén esetében a hatékonysági együttható 10-5-en, azaz 100 000 atom közül csak egy lép reakcióba. 20 %-os hatásfoknál a szénatomok 12-es bórból történő újraformálódása grammonként 8 kW villamos energiát ad.

1. kísérlet

A kísérlet fő alkatrésze a tiszta szénből készült 6 mm átmérőjű rúd, melynek összetételét a következő táblázat ismerteti.

Elem
Tartalom
C
98,74 %
Al
< 0,20 %
B
< 0,01 %
Ca
< 0,20 %
Cu
< 0,10 %
Fe
< 0,10 %
Mg
< 0,05 %
Na
< 0,10 %
Si
< 0,30 %
Ti
< 0,10 %
V
< 0,20 %

1. táblázat. A kísérlet során alkalmazott szénrúd szennyezettsége

Ahhoz, hogy szabad g sugarakat kapjunk a fő reakció beindításához, 6 mm átmérőjű 2,3 %-nyi Toriumot (ThO2-t) tartalmazó wolfram rudat használtam. A sugárzásmérő 0,46 µSv/h-ig tud mérni. A környezeti sugárszint kb. 0,1 µSv/h. Ilyen elektródát (WT20) rendszerint a plazma hegesztéshez használnak.

cfr14e 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

1. ábra. 6 és 2 mm átmérőjű wolfram rudak

Péter, aki az előző oldalon lévő elméleti részt fordította, utánajárt, hogy hol lehetne beszerezni ilyen tóriumot tartalmazó rudat. A kutakodásának eredménye az, hogy pl. Budapesten a Nyugatinál a Podmanicky útról nyíló Szív utcában van egy hegesztéssel foglalkozó cég, mely rendelésre 6 mm átmérőjű Wolfram Thorium rudat 2500 Ft körüli áron forgalmaz.

Mint ahogy azt R. L. Vallée professzor említette, az egyik legfontosabb dolog, hogy a a szenet gázállapotba hozzuk. Ezt könnyen elérhetjük, ha egy vékony szikraközt hozunk létre a torium tartalmú wolfram rúd (katód) és a szénrúd (anód) között. Így amikor az erős kisütő áramimpulzust a két rúdra juttatjuk, akkor a szén egy része elpárolog a B-mező területén, miközben egy kis mennyiségű g sugarat bocsát ki a ThO2.

vsg20c 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

2. ábra. A torium tartalmú wolfram rúd és a szénrúd közötti szikraköz a B-mező területre esik

A szénrúd és a torium tartalmú wolfram rúd együttes a henger alakú tekercs tengelyébe van illesztve. Az áramimpulzust egy 400:1 arányú áramtranszformátor méri, melynek terhelése egy 881 W-os ellenállás. Az atomreakciót (ha egyáltalán lejátszódik ilyesmi) egy kézi sugárzásmérővel monitorozzuk, melynek típusa Gamma-Scout®. A Gamma-Scout® megbízhatóan méri az a, b, g és X-sugarakat. Ezt a sugárzásmérőt kifejezetten házi használatra fejlesztették ki.

vsg20b 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

3. ábra. A sugárzásmérő

A kísérleti berendezés kapcsolási rajzát a következő ábrán láthatjuk.

vsgv2diag 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

4. ábra. A kísérleti berendezés kapcsolási rajza

vsg20a 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

5. ábra. A kísérleti berendezés a mérőműszerekkel

A kísérlet a következők szerint játszódott le:

  1. A két 80 000 µF-os kondenzátor teljesen fel van töltve 37 V-ra.
  2. A függvénygenerátor négyszögimpulzusokat küld a nagyteljesítményű MosFET kapcsoló áramkörre. A kondenzátorok a 0,051 W-os ellenálláson és a VRG egységen keresztül sülnek ki.
  3. A nagy áramerősségű impulzust a 881 W-os ellenállással terhelt áramtranszformátoron és egy árnyékolt, 1 MW-os/225 pF-os mérőfejen keresztül Fluke 123 típusú digitális oszcilloszkóppal mérjük.
  4. A sugárzásmérő egyértelműen kimutatja a nukleáris reakciókat.

Két mérést végeztem, az elsőnél nem vetjük alá a B-mező hatásának a szikraközt, míg a másodiknál már a B-mező jelenlétében történnek a mérések. A rudak köré tekert hosszú tekercs folyamatos B-mezőt hoz létre.

A következő ábrán a terhelő ellenálláson mért áram értékeit láthatjuk a B-mező nélkül és a B-mezővel.

kiserl2 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

6. ábra. A két mérés eredménye (kék – nincs B-mező, piros, van B-mező)

A kísérletnél a szénrúd mért ellenállása 0,1 W volt, a csúcsáram 132 A, a villamos térerő pedig E=330 V/m volt. A következő táblázat a rendszer hatásfokát mutatja:

 
B-mező nélkül
B-mezővel
Impulzus időtartama
296 ms
166 ms
Mért sugárzás
0,18 mSv/h
0,26 mSv/h
Teljesítmény
355 W
1318 W
Hatásfok
371 %

2. táblázat. Az első kísérlet hatásfoka

A kísérlet során a sugárzásmérő azt jelezte, hogy a sugárzás megnövekedett, mikor a B-mező is jelen volt. Érdekes megjegyezni, hogy a mért sugárzás értéke még kb. 10 másodperccel az impulzus bekapcsolása után is mérhető volt. Ez a megnövekedett sugárzás a B-mező jelenlétében arról tanúskodik, hogy nukleáris reakció játszódik le a folyamat során.

A sugárszinttel kapcsolatban egy megjegyzés: Fontos tudni, hogy a kísérlet során mért legmagasabb 0,26 µSv/h sugárszint bőven a normális, környezeti sugárzás értékhatárán belül van. Tehát a kísérlet egyáltalán nem ártalmas az egészségre! Amikor pl. egy sugárhajtású repülőgéppel átrepüljük az óceánt és a repülési magasság 15 000 m, akkor a környezeti (kozmikus) sugárzás szintje kb. 5 µSv/h, azaz 13-szor magasabb, mint ebben a kísérletben.

Ez a kísérlet nagyon érdekes eredményt hozott és tovább kell kutatni a jelenség mibenlétét. Ha a mért eredmények nem mérési hibából származnak, akkor közvetlenül Vallée professzor Synenergetikai elméletével hozhatók kapcsolatban, ez viszont azt is jelenti, hogy a tiszta ingyenenergia termelés terén nagy előrelépést jelenthet.

A kísérletet angolul itt olvashatod.

2. Kísérlet

Több mint húsz kísérlet után észrevettem, hogy a mért jel egyre szabálytalanabbá válik az első méréshez képest. Megpróbáltam lecsökkenteni az Rt ellenállás értékét 21,5 W-os kerámia ellenállásra, de ez sem hozott változást, a jel továbbra is kaotikus maradt, a hatásfok pedig leesett 117 %-ra.

vsg2bres21 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

7. ábra. A 21,5 W-os terhelő ellenálláson mért feszültséggörbék a B-mező nélkül (kék) és annak jelenlétében (piros)

 
B-mező nélkül
B-mezővel
Impulzus időtartama
296 ms
166 ms
Mért sugárzás
0,18 mSv/h
0,26 mSv/h
Teljesítmény
5670 W
6655 W
Hatásfok
117 %

3. táblázat. A második kísérlet hatásfoka

Egy kis nyomozás után kiderült, hogy a wolfram rúd szénrúd felöli oldala teljesen be volt borítva vékony szénpor réteggel.

tungsten0802 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

8. ábra. A szénporral bevont wolfram rúd

A szén apró részecskéinek jelenléte a torium tartalmú wolfram rúd végén megerősítette azt a feltételezést, hogy a szénrúd nagyon kis mennyisége elpárolog a kondenzátor kisütése közben.

Meg kell tisztítanom a wolfram és szén rudakat, valamint a tekercs belsejében lévő reakció tartályt.

cfusion 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

9. ábra. A szénrúd fúziós területe

wfusion 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

10. ábra. A wolfram rúd fúziós területe. Fontos megjegyezni, hogy a wolfram fúziós hőmérséklete 3680 K

A kísérletet angolul itt olvashatod.

3. Kísérlet

Számos kísérleti mérés után egy újabb problémát fedeztem fel, nevezetesen hogy a szénrúd megolvasztotta a tekercs műanyag csévetestét.

Ebben a kísérletben kicseréltem a szén rudat és a csévetestet. A kísérlet célja a következő:

  • Felhasználni a kondenzátor teljes energiáját, hogy a lehető legjobb hatásfokot érjük el. Az 1. kísérletben csak egy nagyon rövid idejű (166 µs-os) kisütő impulzust használtam. Ebben a kísérletben a függvénygenerátort úgy állítottam be, hogy az impulzus ideje alatt teljesen kisüljön a kondenzátor.
  • Megmérni a szénrúdon átfolyó tényleges áramerősséget egy jóval pontosabb módszerrel.

A pontosabb mérés érdekében az áramtranszformátor terheléseként egy 1 W-os ellenállást használtam a korábbi 881 W-os helyett. Ezáltal jelentősen lecsökkenthetem az áramtranszformátoron átfolyó mágnesező áram hatását a nagyimpedanciás terheléshez viszonyítva. A kísérlet során alkalmazott áramtranszformátor 400:1 arányú (15 kVA). Ahhoz, hogy a szénrúd ellenállását jóval pontosabban megmérhessem, négyvezetékes módszert használtam, azaz digitális multiméterrel megmértem az áramot és a feszültséget, majd Ohm törvényének segítségével meghatároztam az ellenállást.

A kísérlet eredménye a következő volt:

vsgv21result 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

11. ábra. A 3. kísérlet mérési eredménye (kék – nincs B-mező, piros, van B-mező)

 
B-mező nélkül
B-mezővel
Impulzus időtartama
34 ms
32 ms
Mért sugárzás
0,12 mSv/h
0,26 mSv/h
Teljesítmény
3221 W
3731 W
Hatásfok
116 %

4. táblázat. A harmadik kísérlet hatásfoka

Bizonyára Te is észrevetted, hogy a legnagyobb energiakülönbség a kisütés első 5 ms-a alatt észlelhető. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a VSG-nek létezik egy munkapontja. A villamos E-mező és mágneses B-mező optimális szintjét szintén meg kell találni a legjobb energetikai hatásfok érdekében.

A kísérletet angolul itt olvashatod.

4. Kísérlet

Ebben a kísérletben egy nagyobb toroid transzformátort alkalmaztam áramtranszformátorként, melynek menetszámaránya 1143:1, ezért nagyobb áramok mérésére is alkalmas. A belső átmérője szintén nagyobb, mint az előző kísérleteknél használté, ezáltal nagyobb szén rudat és különböző méretű tekercseket is használhatunk.

vsg31s 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

12. ábra. Az új áramtranszformátor

vsg31b 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

13. ábra. A 4. kísérlethez használt berendezés és a mérőműszerek

vsg31res 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

14. ábra. A 4. kísérlet mérési eredménye (kék – nincs B-mező, piros, van B-mező)

A kísérlet során a szénrúd mért ellenállása 0,2 W volt, a csúcsáram 304 A, a villamos térerő pedig E=1214 V/m volt. A következő táblázat a rendszer hatásfokát mutatja:

 
B-mező nélkül
B-mezővel
Impulzus időtartama
1472 ms
1472 ms
Mért sugárzás
0,08 mSv/h
0,20 mSv/h
Teljesítmény
2010 W
5093 W
Hatásfok
253 %

5. táblázat. A 4. kísérlet hatásfoka

(vsgdemo.wmv)Sajnos a videó hiányzik, ha valakinek megvan kérem küldje el nekem, az elérhetőségek menüpontban megadott címre!

1. videó. A 4. kísérletet bemutató videó (2,87 MB, 2:57 perc)

Az újabb VSG jó energetikai hatásfokot adott. Lehet, hogy ez az erősebb villamos erőtér (1214 V/m) és az erősebb mágneses mező (48 gauss) miatt volt. Vajon mi történik, ha nagyobb szén rudat és nagyobb tekercset alkalmazunk a nukleáris reakció által felszabaduló energia növelésére?

A kísérletet angolul itt olvashatod.

5. Kísérlet

Ennél az újabb verziónál a 4. kísérletnél már ismertetett áramtranszformátort használtam. A szénrúd átmérője nagyobb, 11 mm, a hossza pedig 120 mm. A szénrúd körül egy tekercs található.

vsgv41a 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

15. ábra. Az 5. kísérlethez használt berendezés és a mérőműszerek

vsgv41run1 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

16. ábra. Az 5. kísérlet mérési eredménye (kék – nincs B-mező, piros, van B-mező)

 
B-mező nélkül
B-mezővel
Impulzus időtartama
1288ms
680 ms
Mért sugárzás
0,06 mSv/h
0,20 mSv/h
Teljesítmény
69 kW
451 kW
Hatásfok
654 %

6. táblázat. Az 5. kísérlet hatásfoka

Az 5. kísérlet nagyon jó hatásfokot eredményezett (a teljesítményarány a B.mezővel/B-mező nélkül 6,54), aminek oka az előző kísérlethez képest erősebb villamos mező (2030 V/m) és erősebb mágneses mező (60 Gauss)

Fontos megjegyzés:

Bizonyos esetekben, pl. erős energia-kisülésekkor a mért b sugárzás magas szintre ugrott. Ezért nyomatékosan javaslom az alacsony energiájú impulzusok és kis mennyiségű szén használatát!

radrecord 2.4.17.2. Naudin Synenergetikai kísérletei

17. ábra. A sugárzás értéke a kísérlet idejének függvényében

A kísérletet angolul itt olvashatod.

Megjegyzés: J. L. Naudin a mérési eredményeknél nem tűntette fel, hogy mennyi energiát használt a B-mező létrehozására. Az a teljesítmény, amit feltűntet, valószínűleg csak a szénrúdon keresztül kisülő villamos energia. A tényleges hatásfok kiszámításakor viszont a B-mező létrehozására felhasznált energiát is hozzá kellene adni az impulzus energiájához. Mivel azonban a hatásfok számításának menetét nem ismertette, ezért megmarad a kérdőjel, hogy a hatásfok tényleg ennyi-e. Valószínűleg van plusz energia, a kérdés csak az, hogy annyi-e, amennyit Naudin számolt. A kísérletek eredménye mindenesetre nagyon bíztató.

Hozzászólok!

A weblap további használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás