2024 május 20 - hétfő

1. AZ INGYENENERGIA VILÁGA

Peter Lindemann, D. Sc.

Az 1880-as évek végén az elektronikai tudományokkal foglalkozó újságok ingyenenergiát jósoltak a közeljövőben. Az elektromosság természetével kapcsolatos felfedezések közismertté váltak. Nicola Tesla bemutatta a “vezeték nélküli lámpát” és más, a nagyfrekvenciás árammal kapcsolatos csodákat. A jövővel kapcsolatosan soha nem látott lelkesedés lett úrrá az embereken.

Húsz éven belül automobilok, repülőgépek, mozi, zenei felvevőgépek, telefonok, rádiók és kamerák lesznek. A Viktoriánus időkben valami teljesen új dolog kezdett teret hódítani. A történelemben először bátorították a közönséges embert, hogy utópikusan lássa a jövőt, mely tele lesz a közlekedési és híradási eszközök gazdag választékával, rengeteg munkahely lesz és bőségesen jut élelem mindenkinek. A betegségek megszűnnek, akár csak a nyomor, a világ jobbá válik és mindenkinek jut “egy szelet a tortából”.

De akkor mi történt?

Ezen technológiai robbanás közepette hová tűnt az energetikai áttörés? Az “ingyenenergiával” kapcsolatos lelkesedés, mely a múlt század elején volt megfigyelhető, vajon csak egy vágyálom volt, melyet a “valódi tudomány” végül elvetett?

A technológia jelenlegi állapota

Nos, a válasz erre a kérdésre: NEM. Sőt, a tény az, hogy épp az ellenkezője igaz. Látványos energetikai technológiák lettek kifejlesztve más nagy áttörésekkel egyetemben.

A mai napig rengeteg módszer lett kidolgozva arra, hogyan lehet hatalmas mennyiségű energiát termelni rendkívül alacsony áron. De egyetlen ilyen technikai eszköz sem került a “nyílt” piacra. Hogy pontosan miért, azt rövidesen elmagyarázzuk.

De először szeretnék dióhéjban ismertetni pár “ingyenenergia” technológát, amelyekről jelenleg tudok és melyek működőképessége minden kétséget kizáróan bizonyított. Minden ilyen találmány közös jellemzője, hogy az energia egyik formájának kis mennyiségét használva nagy mennyiségű másik energiafajtát vezérel vagy bocsát ki. Közülük sok valamilyen módon az éteri mezőt – a “modern” tudomány által szándékosan figyelmen kívül hagyott energiaformát – csapolja meg.

Sugárzó energia

Nicola Tesla Nagyító Adókészüléke (Magnifying Transmitter), T. Henry Moray Energia Sugárzó Készüléke (Radiant Energy Device), Edwin Gray EMA Motorja és Paul Baumann Testatika Gépe (Testatika Machine) a sugárzó energiát használja. Ezt a természetes energiaformát közvetlenül a természetből lehet nyerni, amit hibásan “statikus” elektromosságnak neveznek, vagy a közönséges elektromosságból az úgynevezett “frakcionálás” segítségével.

A sugárzó energia ugyanazokat a csodákat tudja produkálni, mint a közönséges elektromosság, és mindezt kevesebb, mint annak 1 százaléknyi áráért. Ez nem viselkedik pontosan úgy, mint az elektromosság, s ez hozzájárult ahhoz, hogy a tudományos társadalom ezt félreértelmezte.

A Methernitha közösségnek, mely Svájcban található, jelenleg öt vagy hat üzemanyag-meghajtás nélküli önműködő készüléke van, mely ezt a fajta energiát csapolja meg. (A Methernitha közösségről szóló cikket itt olvashatod el.)

Állandó Mágnes

Dr. Robert Adams Új-Zélandból az elektromos motorok, generátorok és fűtők bámulatos terveit dolgozta ki, melyek állandó mágnessel működnek. Az egyik ilyen készülék 100 Wattot fogyaszt, 100 Wattot generál, hogy a fogyasztást kompenzálja és még ezen felül minden két percben 140 BTU hőt termel!

Dr. Tom Bearden-nek az Egyesült Államokból két működő, állandó mágnessel felszerelt elektromos generátor modellje van. 6 Watt elektromosságot használ a bementen, hogy az állandó mágnesből kijövő mágneses mező irányát vezérelje. A mágneses mezőt megvezetve – először az első kimeneti tekercsben, majd a második kimeneti tekercsben és mindezt gyorsan és ismételgetve ping-pong labda módjára – a készülék 96 Watt energiát termel mindenféle mozgó alkatrész nélkül. Bearden a készülékét Mozdulatlan Elektromágneses Generátornak (Motionless Electromagnetic Generator vagy MEG) nevezte el.

Jean-Louis Naudin Franciaországból duplikálta Bearden modelljét. Az ilyen típusú készülék elvét először Frank Richardson tette közzé 1978-ban az Egyesült Államokban.

Troy Reed-nek – szintén az Egyesült Államokból – olyan működő, speciális mágneses ventillátor modelje van, mely a pörgése közben termel hőt. Pontosan ugyanannyi energiát használ fel hőgenerálás közben, mint mikor nem állít elő hőt.

Ezeken a fejlesztéseken kívül számos feltaláló rendelkezik hasonló szerkezetekkel, melyeknél a motor nyomatékát állandó mágnes biztosítja.

Mechanikai Fűtők

Két típusú szerkezet létezik, mely kis mennyiségű mechanikai energiát nagy mennyiségű hővé alakít. Ezen tisztán mechanikai eszközök közül a legjobb a forgó hengerek rendszere, melyet Frenette és Perkins fejlesztett ki az Egyesült Államokban. Ebben a szerkezetben az egyik henger a másikban forog, míg a köztük lévő távolság úgy egy nyolcad inch. A hengerek közötti rés folyadékkal van feltöltve, pl. vízzel vagy olajjal, és ez a munkafolyadék, ami felmelegszik, amint a külső henger forog.

A másik módszernél mágnesek vannak felszerelve egy kerékre, mely nagy mennyiségű örvényáramot gerjeszt egy alumíniumlapban, amitől az gyorsan felmelegszik.

Ezeket a mágneses fűtőket bemutatták Kanadában (Muller), Új-Zélandban (Adams) és az Egyesült Államokban (Reed). Mindegyik rendszer tízszer annyi hőt termelt, mint a hagyományos módszerek – ugyanannyi energia befektetésével.

Szuper Hatékony Elektrolízis

A vizet hidrogénra és oxigénra bonthatjuk az elektromosság segítségével.

A hagyományos kémia könyvek azt állítják, hogy ez a folyamat több energiát igényel, mint amennyit visszakapunk, mikor a gázok újra egyesülnek. De ez csak a legrosszabb esetben igaz. Amikor a vizet a saját molekuláris rezonancia frekvenciáján rezegtetik egy különleges készülékkel, melyet Stan Meyers dolgozott ki (USA) és napjainkban az Xogen Power cég is, akkor az nagyon kevés elektromos áram segítségével bontható hidrogénra és oxigénra.

Különböző elektrolitok (olyan adalékok, melyek a víz vezetőképességét növelik) is dramatikusan megnövelhetik a folyamat hatásfokát. Az is ismeretes, hogy bizonyos geometriai struktúrák és felületi szerkezetek jobb hatásfokot biztosítanak, mint mások.

Következésképpen, korlátlan mennyiségű hidrogén gázt állíthatunk elő, melyet üzemanyagként használhatunk különböző motorok hajtásához (például az autód motorjának a meghajtásához) – a víz áráért. Még meglepőbb az a tény, hogy egy különleges fémötvözetet szabadalmaztattak 1957-ben az Egyesült Államokbeli Freedman-ban, amely magától lebontja a vizet hidrogénra és oxigénra elektromosság nélkül – és eközben a fémben nem játszódik le semmiféle kémiai reakció. Ez azt jelenti, hogy ez a különleges fémötvözetet ingyen állít elő hidrogént a vízből – örökké.

Zsugorodás/Örvénylés

Szinte minden ipari motor, beleértve az autód motorját is, hőt bocsát ki a terjeszkedéshez és nyomáshoz, ami aztán a munkát végzi. De a természet éppen a folyamat ellenkezőjét végzi – hűtést és vákuumot használ a szívóhatás elérésére, ami aztán a munkát végzi. Ilyen például a tornádó.

Viktor Schauberger Ausztriából használt először Zsugorodó Motort az 1930-as és 1940-es években. Ezt követően Callum Coats – Schauberger munkáit kibővítve – megjelentette az Élő Energiák (Living Energies) című könyvét, melyet követően pár fejlesztő épített a zsugorodó turbina motor elvén működő modelleket. Ezek üzemanyag nélküli motorok, melyek mechanikai munkát végeznek a vákuumból nyert energia segítségével.

Ennél sokkal egyszerűbb szerkezetek is vannak, melyek örvénymozgást használnak a gravitáció és a centrifugális erő megcsapolására, így érve el folyamatos mozgást a folyadékban.

Hideg Fúzió

1989 márciusában két kémikus a Utah állambeli Brigham Young Egyetemről (USA) bejelentették, hogy atomi szintű fúzió reakciókat hoztak létre egy egyszerű asztali készülék segítségével. A bejelentés “hamisságát leleplezték” hat hónapon belül és a nagyközönség elvesztette az érdeklődését.

Ennek ellenére a hideg fúzió nagyon is valóságos. Nem csak a felesleges hőkibocsátást dokumentálták többszörösen, de alacsony energiájú atomi átalakulásokat is katalogizáltak egy tucat különböző reakciónál!

Ez a technológia valóban generálhat olcsó energiát és más fontos ipari folyamatok forrásául szolgálhat.

Napfelhasználású Hőpumpák

A konyhádban lévő hűtőszekrény az egyetlen “ingyenenergia gép”, amivel jelenleg rendelkezel. Ez egy elektromos vezérlésű hőpumpa. Egy egységnyi energiát (elektromosságot) felhasználva három egységnyi energiát (hőt) termel. Tehát a hatásfoka 300 %.

Más szavakkal mondva, a hűtőszekrényed egy egységnyi elektromosságot használ arra, hogy kipumpáljon három egységnyi hőt a hűtőszekrény belsejéből a külső közegbe. Ez a tipikus felhasználási mód, de ez a lehető legrosszabb hatásfokú. A magyarázat a következő. A hőpumpa a ”
forrásból” kipumpálja a hőt egy “tartályba”, vagyis olyan helyre, ami elnyeli a hőt. A “hőforrásnak” nyilvánvalóan forrónak kell lennie, a “tartálynak” pedig hidegnek a folyamat legjobb lejátszódásához. A hűtőszekrényednél pont az ellenkező a helyzet. A “hőforrás” a dobozon belül van, ami hideg, a “tartályban” pedig a konyhád hőmérséklete van, ami melegebb a ”
forrásnál”. Ezért olyan alacsony a hűtőd hatásfoka. De ez nem igaz az összes többi hőpumpára, ahol a 800-1000%-os hatásfokot könnyedén elérhetjük.

Ebben az eszközben a hőpumpa a napgyűjtőből pumpálja a hőt egy földalatti hőelnyelőbe, melynek hőmérséklete 55 F fokon marad. Eközben mechanikai energiát lehet a rendszerből kivonni. Ez a folyamat megegyezik a gőzgéppel, ami a mechanikai energiát a forraló és a gyűjtő közötti részből nyeri. A különbség az, hogy itt egy olyan folyadékot használunk, aminek a víznél jóval alacsonyabb a forráspontja.

Egy ilyen rendszert 1970-ben teszteltek le, mely 350 LE-t termelt. Ezt dinamóméterrel mérték. A rendszer működéséhez szükséges energia 20 LE-nél is kevesebb volt, tehát a rendszer hatásfoka több, mint 1700% volt, azaz 17-szer több energiát termelt, mint amennyit fogyasztott. Ez elláthatna energiával egy egész háztartást.

Jelenleg a Hawaii szigeteken, Koná-ban van egy ipari méretű hőpumpa, amely az óceán vizének hőmérsékletkülönbségéből generál elektromos áramot.

Más Technológiák

Több tucat más rendszer is létezik, melyekről nem tettem említést. Sok közülük ugyanolyan látványos és jól tesztelt, mint a fentebb említettek, de ez a rövid lista is elégséges ahhoz, hogy kijelenthessük: Az ingyenenergia technológia itt van! Ez szennyezésmentes és bőséges energiát kínál a világon bárkinek, bárhol.

Lehetséges lenne a “melegházi hatások” előállításának leállítását és az összes atomerőmű bezárása. Korlátlan mennyiségű tengervizet tudnánk megtisztítani megengedhető áron és friss vizet adhatnánk a legtávolabbi lakosnak is.

A közlekedési és termelési költségek dramatikusan lecsökkenhetnének. A növényeket fűtött melegházakban lehetne termelni még télen is.

Mindez a csodálatos előny, mely a bolygónk életét annyira könnyebbé és jobbá tenné, évtizedekre el lett tolva.

Miért? Kinek a céljait szolgálta ez a késleltetés?

A Láthatatlan Ellenség

Négy gigantikus erő együttesen hozta létre ezt a helyzetet.

Ha azt mondjuk, hogy egy “konspiráció” volt és van, ami ezt előidézte, akkor az a világ felületes ismeretére utalna és ezáltal rajtunk kívülálló okokat hibáztatnánk. Az a vágyunk, hogy tudatlanok és nemcselekvők maradjunk ezzel a helyzettel szemben azt eredményezte, hogy a fentebb említett négy erőből kettő ezt “hallgatólagos belegyezésnek” vette.

De az “igénytelenségen” kívül mi az a másik három erő, ami az ingyenenergia alkalmazását akadályozta? A hagyományos gazdasági elmélet szerint háromféle ipar van: a tőke, a javak és a szolgáltatások. A tőkén belül még három alosztály létezik. Ezek:

1. Természetes tőke. Ez a nyersanyagokra utal (mint például az aranybányák) és az energiaforrásokra (mint például vízierőművek vagy olajlelőhelyek)

2. Valuta. Ez a papírpénzek és érmék nyomását jelenti, mely általában a kormány tevékenységi körébe tartozik.

3. Hitel. Ez a pénz kamat fejében történő kölcsönzését jelenti. Ennek gazdasági értékű kibővítése a hitelkamat-számlák nyitása.

Ebből látszik, hogy az energia a gazdaságban úgy funkcionál, mint az arany, a kormány által nyomtatott pénz vagy a bank által nyújtott hitel.

Az Egyesült Államokban, akárcsak a többi országban, “pénzmonopólium” van. Annyi “pénzt” gyűjthetek, amennyit csak akarok, de csak a Szövetségi Tartalék Bankjegyekből. Semmit sem tudok kezdeni az aranytartalékkal vagy más “pénzformákkal”.

Ez a pénzmonopólium mindössze néhány magánbank kezében van, melyek a Világ Leggazdagabb Családjainak a tulajdonát képezik. A végső céljuk az, hogy 100%-osan a kezükben tartsák a világ össztőkéjét és irányíthassák mindenkinek az életét a javak és szolgáltatások elérhetőségével (vagy elérhetetlenségével).

Egy független jólétforrás (ingyenenergia készülék) minden egyes személy kezében véglegesen romba döntené a világuralmi törekvéseiket.

Miért olyan könnyű látni ezt az igazságot? Jelenleg a nemzetgazdaságot könnyen le lehet lassítani vagy éppen felgyorsítani a kamatok növelésével vagy csökkentésével. De ha a gazdaságban egy független tőkeforrás (energiaforrás) lenne jelen és bármelyik üzlet vagy személy tőkét halmozhatna fel banki kölcsönök nélkül, a kamatok központosított szabályozó rendszere nem keltene ugyanolyan hatást, mint jelenleg.

Az ingyenenergia megváltoztatja a pénz értékét. A Leggazdagabb Családok és a Hitelintézetek nem akarnak versenytársakat. Ez ilyen egyszerű. Ők a jelenlegi monopolista rendszert akarják megtartani. Számukra az ingyenenergia nem csak valami olyasmi, amit el kell nyomni, hanem ezt örökre száműzni kell az emberek tudatából és be kell tiltani!

Az Első Erő

Tehát a Leggazdagabb Családok és a központosított bankszervezeteik jelentik az ingyenenergia nyilvános elérhetőségének elsődleges késleltetési forrását. A motivációjuk az elképzelt “isteni uralkodási jog”, a kapzsiság és a (magukon kívül) minden és mindenki feletti kielégíthetetlen uralkodási vágy.

Ennek a késleltetésnek az eszközei közé tartozik a megfélemlítés, “szakemberek” leleplezése, a technológiák megvétele és elsüllyesztése, a feltalálók meggyilkolása vagy gyilkossági kísérlete, politikai merényletek, gyújtogatások, a lehetséges ellátók pénzügyi ösztönzése vagy hátráltatása.

Ezen kívül egy tudományos teóriát is elfogadtattak a közvéleménnyel, mely kimondja, hogy az ingyenenergia lehetetlenség (A Termodinamika Törvényei).

A Második Erő

Az ingyenenergia megjelenésének késleltetését előidéző második erő a nemzeti kormányok.

A probléma itt elsősorban nem a pénzügyi versennyel kapcsolatos, mint inkább a nemzetbiztonság kérdésével.

A tény az, hogy a világ egy dzsungel és az embereket vadnak, hálátlannak és ravasznak tartjuk. A kormány munkája a “közbiztonság megteremtése”. Ezért a kormány végrehajtó hivatalai létrehozták a “rendőri erőket”, hogy a “törvényeket betartassák”.

Legtöbbünk, akik elfogadjuk a törvényes kereteket, meg vagyunk győződve arról, hogy ez így helyes és ez a saját érdekünket szolgálja. Ugyanakkor mindig van egy pár személy, aki úgy véli, hogy az érdekeit jobban szolgálja, ha nem fogadja el a többség által vallott törvényeket. Ezek az emberek azt választják, hogy “törvényen kívüliek” lesznek, akiket aztán bűnözőknek, bomlasztóknak, árulóknak, forradalmároknak és terroristáknak neveznek.

A legtöbb nemzeti kormány rájött, hogy a legjobb külpolitika a “fogat fogért”. Számunkra ez azt jelenti, hogy a kormányok úgy bánnak egymással, ahogy velük bántak. Állandó tülekedés van a pozíciókért, a világ befolyásolásáért – és az erősebb győz.

A gazdaságban az az aranyszabály, hogy “akié az arany, az a főnök”. Ennek a megjelenése igen csak Darvinikus: “a legerősebb marad fenn”. A politikában ugyanakkor a “legerősebb” azt a felet jelenti, aki a legmocskosabban fog játszani. Tökéletesen megengedett minden eszköz az “ellenféllel” szemben: felháborító pszichológiai pózolások, hazudozás, csalás, kémkedés, lopás, világvezetők elleni politikai merényletek, háborúk, szövetségek és ellenszövetségek, fenyegetések és katonai erő alkalmazása minden lehetséges helyen.

A nemzeti kormányok mindig mindent meg fognak tenni, hogy egy másik kormány ingyenes előnyhöz jutását megakadályozzák. Ha ezt nem tennék, akkor az nemzeti öngyilkosság lenne.

Bármely személy bármilyen tevékenységét az országban vagy azon kívül, melyet az ellenséget előnyhöz juttatásaként értelmeznek, “nemzetbiztonsági” fenyegetésnek vesznek. Mindig!

Az ingyenenergia a nemzeti kormányok rémálma. A nyíltan elismert ingyenenergia technológiák korlátlan szabadkezet biztosítanának az adott kormánynak, aki aztán tökéletes uralmat érne el a többi nemzet felett.

Gondolkozz el ezen! Gondolod, hogy Japán nem lenne megfélemlítve, ha Kínának ingyenenergiája lenne? Gondolod, hogy Izrael ölbetett kézzel nézné, ha Irak ingyenenergiához jutna? Gondolod, hogy India megengedné Pakisztánnak, hogy az ingyenenergiát fejlesszen? Gondolod, hogy az USA nem próbálná megakadályozni, hogy Osama bin Laden ingyenenergiához jusson?

A jelenlegi helyzetben a korlátlan mennyiségű ingyenenergia elkerülhetetlenül előidézné az “erőegyensúly” felbomlását, ami viszont mindent elsöprő háborúkhoz vezetne. Mindenki akarja ezt, ugyanakkor mindenki meg akarja akadályozni a másikat ennek megszerzésétől.

Tehát az ingyenenergia megjelenésének késleltetését előidéző második erő a nemzeti kormányok. Az ő motivációjuk az “Önfenntartás”.

Ez az önfenntartás három szinten funkcionál. Az első az, hogy ne adjanak túlzott előnyt a külső ellenségnek. A második, hogy megelőzzék a személyes akciókat (anarchiát), mely hatékonyan befolyásolhatná a hivatalos politikai rendszert. És a harmadik, hogy megőrizhessék az energiaforrások megadóztatásából eredő bevételt.

A fegyvereik közé tartozik, hogy megakadályozzák a szabadalmak nyilvánosságra hozatalát nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, a feltalálók legális és illegális bűnösséggel való vádolása, adóvizsgálat, fenyegetés, telefonlehallgatás, letartóztatás, gyújtogatás, a tulajdon szállítás közbeni ellopása és más megfélemlítési módszerek, melyek lehetetlenné teszik az ingyenenergia eszközök gyártását és piacra dobását.

A Harmadik Erő

Az ingyenenergia megjelenésének késleltetését előidéző harmadik erő a hamis felfedezők, sarlatánok és szélhámosok csoportja.

Az ingyenenergia technológiáját létrehozó kiemelkedő tudományos áttörések perifériáján a megmagyarázhatatlan anomáliák, jelentéktelen találmányok és gátlástalan kalandorok árnyékvilága húzódik.

Az első két erő állandóan felhasználja a médiát, hogy bemutassa ennek a csoportnak a legrosszabb példáit. Ezzel elvonja a nagyközönség figyelmét és a nyilvánvaló szélhámosok csoportjába sorolva megfosztja hitelétől a valódi áttöréseket.

Az elmúlt száz évben tucatjával keringtek legendák szokatlan találmányokról. Néhány idea annyira magával ragadta a közvélemény figyelmét, hogy az ezen rendszerekről szóló mitológiák még ma is hallhatók. Az ilyen nevek, mint Keely, Hubbard, Coler és Henderschott azonnal az eszünkbe ötlik. Lehet, hogy valós technológia húzódik meg ezen nevek mögött, de az adatok hiányában ezt nehéz eldönteni. Ezek a nevek továbbra is összekapcsolódnak az ingyenenergia mitológiájával, ugyanakkor a “leleplezők” a csalók csoportjába sorolják őket.

Az ingyenenergia ideája az emberek tudatalattijának mélyéről táplálkozik. Pár feltaláló jelentéktelen technológiáját, mely hasznos anomáliákat demonstrál, túlzottan felnagyítottak. Néhány feltaláló túlzottan felnagyította önnön jelentőségét. Az “aranyláz” és/vagy a “próféta” kombinációja teljesen lerombolta a további kijelentéseiket. Miközben a kutatásaik vezérfonala nagyon ígéretes lehet, a tények helyett lelkesedéssel kereskednek, ami viszont a tudományos munkájuk értékét jelentősen lerontja. Erőteljes és nagyon csábító az a hit, hogy az egész világ súlya az ő vállukon nehezedik, hogy ők a megváltók, ami aztán elferdíti a személyiségüket.

Furcsa dolgok történnek az emberekkel, mikor azt gondolják, hogy különösen gazdagokká válhatnak. Hatalmas lelkierőre van szükség ahhoz, hogy objektívek és szerények maradjunk az ingyenenergia gépezeteinek jelenlétében. Sok feltaláló pszichéje instabillá válik attól, hogy azt hiszi, ingyenenergia gépe van.

Amint a tudomány minősége degradálódik, néhány feltalálóban “üldözési mánia” alakul ki, ami nagyon zárkózottá és megközelíthetetlenné teszi őket. Ez a folyamat meggátolja őket abban, hogy valaha is kifejlesszenek ingyenenergia gépet és csak a csalók mitológiáját erősítik.

Aztán ott van a szélhámosok csoportja. Az utóbbi tizenöt évben egy USA-beli ember az ingyenenergia szélhámosságot művészeti szintre emelte. Több, mint 100 millió dollárt keresett Washington államban, Kaliforniában börtönben is ült, de még mindig itt van. Mindig egy valós ingyenenergia gépről beszél, eladja az embereknek azt, hogy nemsokára ez a technika megjelenik, de mindig csak reklámokat ad el, melyek nem tartalmazzák a valódi technikai leírásokat. Könyörtelenül szedi áldozatait a Keresztény és patrióta közösségek tagjai közül és ez a dolog még csak erősödik. A legutóbbi szélhámossága az, hogy több százezer embert feliratkoztat bizonyos helyekre, ahová beköti az ingyenenergia gépet. Cserébe azért, hogy az emberek megengedik neki az ingyenenergia gép telepítését a házukba, életük végéig nem kell fizetniük az elektromosságért, sőt, az ő cége még el is adja majd a termelt felesleges energiát a helyi társaságoknak. Miután az emberekkel elhitette, hogy az egész életükre ingyenenergiához juthatnak, és mindezt viszonylag jelentéktelen áron, az emberek örömmel vesznek bemutató videókat, amiket aztán megmutatnak barátaiknak, azokat is tudatlanul bevonva a szélhámosságba.

Miután megértetted az általam ismertetett első két erő motivációit, nyilvánvalóvá válik számodra, hogy ennek a szélhámosnak az “üzleti tervei” nem valósulhatnak meg. Ez az egy ember valószínűleg több kárt okozott az ingyenenergia mozgalomnak az USA-ban, mint bármelyik más Erő, azáltal, hogy az emberek bizalmát rombolta le.

Tehát a harmadik erő, mely a nagyközönséget elzárja az ingyenenergiától a csalás és szélhámosság magán a mozgalmon belül. A motivációk: meggazdagodás, kapzsiság, a mások feletti uralom vágya és önmagunk fontosságának hamis illúziója.

A felhasznált fegyverek: hazugság, csalás, “csalik” alkalmazása, megtévesztés és sekélyes tudomány a beképzeltséggel párosítva.

A Negyedik Erő

Az ingyenenergia megjelenésének késleltetését előidéző negyedik erő mi magunk vagyunk. Könnyen látszik, milyen beszűkült és lebecsülésre méltó a többi erő motivációja, de ezek a motivációk még élénken jelen vannak bennünk is.

Akár csak a Leggazdagabb Családok, nem dédelgetünk magunkban mi is hamis illúziókat a felsőbbrendűségünkről és nem másokat akarunk irányítani magunk helyett? És nem adnánk el bármit, ha az ár elég magas, mondjuk 1 millió dollár?

Vagy, mint a kormányok, nem akarjuk mi magunk is biztosítani a túlélésünket? Ha egy nézőkkel teli színházban tűz ütne ki, nem esnél pánikba és nem tolnád el magad elől a gyengébbeket őrült módjára, miközben a kijárat felé rohannál?

Vagy mint egy csalódott feltaláló, nem árulnánk szívesebben kényelmes álmokat kényelmetlen tények helyett? És nem gondolunk többet magunkról, mint amennyit mások gondolnak rólunk? Vagy nem félünk az ismeretlentől, még ha az nagy jutalommal is kecsegtet?

Mint látjuk, mind a Négy Erő ugyanannak a folyamatnak a különböző aspektusa, csupán a társadalom különböző szintjein működik.

Valójában tehát csak EGY ERŐ akadályozza az ingyenenergia elterjedését, ez pedig a humán állatok lelketlenül motivált viselkedése.

A legutóbbi elemzés szerint az ingyenenergia az Isteni Bőség manifesztálódása. Ez egy megvilágosodott társadalom gazdaságának a motorja, ahol az emberek saját akaratukból cselekednek felelősségteljesen és civilizált módon más emberekkel. Ahol a társadalom minden tagjának megvan mindene, amire szüksége van, és nem azt figyeli, mije van a szomszédnak. Ahol a háború és a lelki támadások társadalmilag elfogadhatatlan viselkedési formák és az emberek közötti különbségeket legalábbis tolerálják, ha éppen nem élvezik.

Az ingyenenergia technológiájának megjelenése a nyilvánosság számára egy igazi, civilizált társadalmat tételez fel. Ez kiemelkedő jelentőségű az emberiség történetében. Senki se mondhatja ezt magáénak. Senki se gazdagodhat meg belőle. Senki se tudja a világot irányítani vele. Ez egyszerűen egy ajándék Istentől. Ez arra késztet bennünket, hogy vállaljunk felelősséget a cselekedeteinkért, tanuljunk önfegyelmet és önuralmat amikor arra van szükség.

A világnak a jelenlegi berendezkedésével nem lehet ingyenenergiája, ehhez teljesen át kell alakulnia valami mássá. Ez a civilizáció elérte a csúcspontját, mivel már megszülte átalakulásának magvait.

A lelketlen humán állatokra nem lehet ingyenenergiát bízni. Csak azt tennék, amit mindig is tettek, könyörtelen hasznot húznának egymásból, s a folyamat közben elpusztítanák egymást és magukat.

Ha elolvasod Ayn Rand Atlasz vállat vont vagy A római klub jelentése című könyvét, nyilvánvalóvá válik, hogy a Leggazdagabb Családok ezzel már évtizedek óta tisztában vannak. Az ő tervük az, hogy ők az ingyenenergia Világában éljenek, miközben véglegesen befagyasztanák ezt a lehetőséget előlünk.

De ez nem új dolog. A Királyok mindig a tulajdonuknak tekintették a népet (bennünket). Ami most új, az az, hogy Te és Én most sokkal jobban tudunk egymással kommunikálni, mint bármikor a múltban. Az Internet nekünk, a Negyedik Erőnek lehetőséget kínál arra, hogy úrrá legyünk a többi Erőn, ami meg akarja akadályozni az ingyenenergia elterjedését.

A Lehetőség

Ami mostanában kezd történni, az az, hogy a feltalálók publikálják a találmányaikat ahelyett, hogy azokat szabadalmaztatnák és titokban tartanák. Egyre több és több ember “adja ki” ezen technológiák információit könyvekben, videoszalagokon és az Interneten.

Bár még mindig rengeteg használhatatlan ingyenenergiáról szóló információ van az Interneten, a hasznos információk száma mostanában gyorsan növekszik. Tekintsd meg a cikk alján található weboldalakat és a többi forrást is.

Elkerülhetetlen, hogy összegyűjtsél minden fellelhető információt a valós ingyenenergia rendszerekről. Ennek az oka egyszerű. Az első két Erő sohasem fogja megengedni semmilyen feltalálónak vagy cégnek, hogy ingyenenergia gépet építsen és adjon el neked. Az egyetlen módja annak, hogy neked is legyen ingyenenergia géped az, hogy Te, vagy a barátod azt magatoknak megépítetek.

Pontosan ez az, amit sok ezer ember elkezdett csöndesen csinálni. Lehet, hogy teljesen alkalmatlannak érzed magad a feladatra, de akkor is kezd el már most gyűjteni az információkat. Lehet, hogy Te csak egy kapocs leszel abban a láncban, mely révén mások tehetik ezt meg.

Összpontosíts arra, mit tudsz csinálni most, ne pedig arra, hogy mi mindent kell még csinálnod. Kicsi, magán kutatócsoportok dolgozzák ki jelen pillanatban is a részleteket és sokan hajlandóak publikálni is az eredményeiket az Interneten.

Mi együttesen alkotjuk a Negyedik Erőt. Ha felállunk és visszautasítjuk a tudatlanságot és tétlenséget, akkor megváltoztathatjuk a történelem folyását. Az Erők nem fognak segíteni a házad pincéjében elhelyezni a generátorokat. Nem fognak segíteni neked abban sem, hogy megszabadulj a manipulációiktól.

Mindennek ellenére az ingyenenergia technológia itt van! Ez valóság, ami teljesen megváltoztatja az életmódunkat és az egymáshoz való viszonyunkat. A legújabb elemzések szerint az ingyenenergia idejét múlttá teszi a mohóságot és a túlélési vágy okozta félelmet.

De mint minden spirituális tapasztalatnál, itt is a nagylelkűséget és a saját életünkbe vetett hitünket kell materializálni.

Az ingyenenergia forrása bennünk van. Ez önmagunk szabad kifejezésének az extázisa. Ez a mi spirituálisan vezetett intuíciónk, mely torzítás, megfélemlítés és manipuláció nélkül jut kifejezésre.

Ideális esetben az ingyenenergia csak támaszául szolgál egy olyan társadalomnak, melyben mindenkinek van elegendő étele, ruhája, fedél a feje felett, önbizalma és elegendő szabadideje, melyet arra használhat, hogy az élet magasabb Lelki értékeiről elmélkedik.

Hát nem tartozunk egymásnak azzal, hogy szembenézzünk a félelmeinkkel és megteremtsük ezt a jövőt a gyermekeink gyermekeinek?

Talán nem vagyok egyedül abban, hogy várom magamtól a nagyobb Igazság szellemében való tevékenységet.

Az Eljövendő Idők

Az ingyenenergia technológia itt van, már évtizedek óta. A kommunikációs technológiák és az Internet lerántották a fátylat erről a jelentős tényről. Az emberek szerte a világon elkezdtek ingyenenergia eszközöket gyártani saját használatra. A bankárok és a kormányok nem akarják, hogy ez történjen, de nem tudják megakadályozni. Hatalmas gazdasági egyensúlytalanságokat és háborúkat fognak kezdeményezni, hogy ne tudják az emberek élvezni az ingyenenergia mozgalmat. A médiában nem lesz szó a dolgok ezen aspektusáról, csak azt fogják bejelenteni, hogy egyre több és több helyen törnek ki nemzetközi és polgárháborúk, melyek következtében az ENSZ “békefenntartó” erői egyre több és több országot szállnak meg.

A nyugati társadalmak spirálban zuhannak lefelé az önmegsemmisítés irányába a felhalmozott hosszú távú mohóság és korrupció miatt. Az ingyenenergia általános elérhetősége nem tudja megakadályozni ezt a folyamatot, inkább még meg is gyorsítja azt. Ha viszont Te rendelkezel ingyenenergiát előállító eszközzel, akkor a túlélés szempontjából jobb helyzetben leszel az elkövetkező politikai, szociális és gazdasági átalakulás során.

Egyetlen nemzeti kormány sem fogja túlélni ezt a folyamatot. A kérdés csak az, ki fogja végül is irányítani a kialakuló Világkormányt – az Első Erő? vagy a Negyedik Erő?

A legutolsó világméretű háború már a küszöbön áll. A magvak el vannak vetve. Ezt követően fog eljönni az igazi Civilizáció. Néhányunk, akik visszautasítjuk a háborúban való részvételt, azt túl fogjuk élni hogy láthassuk az ingyenenergia eljövetelének hajnalát.

Arra kérlek, légy azok csoportjában, akik megpróbálják!

Dr. Peter Lindemann az ingyenenergia iránt 1973 óta érdeklődik, amikor is megismerkedett Edwin Gray munkájával.

1981-ig saját ingyenenergia rendszereket fejlesztett, melyek változó ellenállású generátorokon és impulzus motorokon alapultak. Az 1980-as évek során felváltva dolgozott Bruce DePalmával és Eric Dollardal és 1988-ban csatlakozott a Határtudományok Kutatási Alapítványához, melynek 1999-ig volt tagja.

Jelenleg Dr. Robert Adams kutatótársa Új-Zélandban és Trevor James Constable közeli munkatársa az Egyesült Államokban.

Dr. Lindemann az Éter technológia és a Hideg Elektromosság egyik legkiemelkedőbb tekintélye. Jelenleg a Clear Tech igazgatója. Címe: Box 37, Metaline Falls, WA 99153, telefon: 509-446-2353, fax: 509-446-2354. További munkáinak megtekintéséhez látogass el a Clear Tech weboldalára.

Források:

Könyvek:

Living Energies by Callum Coats
The Free Energy Secrets of Cold Electricity by Peter Lindemann, D.Sc.

Applied Modern 20th Century Aether Science by Dr. Robert Adams
Physics Without Einstein by Dr. Harold Aspden
Secrets of Cold War Technology by Gerry Vassilatos
The Coming Energy Revolution by Jeanne Manning

Weboldalak:

Fortunecity.com/greenfield/bp/16/content1.htm . Geoff Egel fejlesztette Ausztráliában, aki szerint ez a legjobb ingyenenergia weboldal a világhálón.

www.free-energy.ws. Fejlesztette: Clear Tech, Inc., és Dr. Peter Lindemann
jnaudin.free.fr, Fejlesztette: JLN Labs Franciaországban
keelynet.com, Fejlesztette: Jerry Decker az USA-ban
xogen.com, A szuper elektrolízis technológiájának weboldala
rumormillnews.com, kitűnő weboldal mindenféle alternatív újdonságokkal és sok linkkel.

Szabadalmak:

A legtöbb szabadalom megtekinthető a delphion.com oldalán. Az itt látható szabadalmak csak kiragadott példák az ingyenenergiát előállító találmányokból.

Tesla USP #685,957
Freedman USP #2,796,345
Richardson USP #4,077,001
Frenette USP #4,143,639
Perkins USP #4,424,797
Gray USP #4,595,975
Meyer USP #4,936,961
Chambers USP #6,126,794

Az eredeti angolnyelvű szöveget itt olvashatod el.

Hozzászólok!

A weblap további használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás