2024 június 23 - vasárnap

2.4.6.2.1. Pastor relés Tesla Kapcsolója

Pastor a négy akkumulátoros Tesla Kapcsoló relés változatával kísérletezett, méghozzá nagyszerű eredményekkel. A kapcsolója nem csak hogy megnövelte az egy töltésből kivehető energia mennyiségét, de még töltötte is egymást a négy akkumulátor, miközben egy 110 W-os fogyasztót is meghajtott velük. A részletek az itt következő sorokban olvashatók.

Nikola Teslának van egy nagyszerű találmánya, ahol négy akkumulátorral egy kapcsolót épít. Ez a zseniális megoldás nagyon megérintett, érdekelt, hogy valójában a gyakorlatban hogyan működik, lehet-e vele ingyen energiát termelni?

Ez a berendezés úgy működik, hogy a négy akkumulátorból kettő-kettő van egymáshoz rendelve.

Az egyik kettő sorba kapcsolva, a másik kettő párhuzamosan kapcsolva. Egy kapcsoló szerkezet segítségével a sorba kapcsolt akkumulátorokat egy fogyasztón keresztül rákapcsoljuk a párhuzamosan kapcsolt akkumulátorokra. Ekkor töltődnek a párhuzamosan kapcsolt akkumulátorok, miközben a fogyasztón keresztül energiát veszünk ki a rendszerből.

A másik pillanatban a kapcsoló megfordítva kapcsolja az akku csoportot. Így a előbb töltött két párhuzamosan kapcsolt akkumulátor most sorba kapcsolva tölti az előbbi sorba kötött akkumulátorokat, amik most párhuzamosan vannak kötve, és töltődnek a fogyasztón keresztül.

Ez a folyamat folyamatosan ismétlődve addig működik, míg szép lassan az akkumulátorok lemerülnek.

Vagy mégsem??

A akkumulátorok bizonyos kapcsolási körülmények között nem merülnek le, hanem töltődnek, miközben a fogyasztón keresztül energiát veszünk ki.

Ez kell nekem!!

Itt részletesen megtalálható a működési elv, többféle megoldás található mechanikus és elektronikus kapcsolókkal. Mindkét változatot sikeresen megépítettem, amit az alábbiakban le is közlök.

Az első a mechanikus kapcsoló volt. Ebből sokféle megoldás építhető. A legegyszerűbbet, a relés kapcsolót választottam.

A kapcsolás az 1. ábrán látható.

RelesKapcsRajz1 2.4.6.2.1. Pastor relés Tesla Kapcsolója

1. ábra. Kapcsolási rajz

Ebben semmi bonyolult dolog nincs. Négy db. Finder tipusú egy morzés 16 A-es 12V DC munkatekercsű relét alkalmaztam. Ezek a relék szinte minden villamossági boltban kaphatók (2010-ben.)

A relék vezérléséhez egy vezérlő generátort építettem, aminek a kapcsolási frekvenciája a relé mechanika függvényében 1-30 Hz-ig működteti a reléket, elvégezve a fent leírt kapcsolási módokat másodpercenként ebben az ütemben.

A kapcsolást a 2. ábrán láthatjuk.

Rele_vez 2.4.6.2.1. Pastor relés Tesla Kapcsolója

2. ábra. A relék vezérlése

A CD4047 IC-vel egy RC generátor működik max. 200 Hz.ig, ami az RC tagok változtatásával tetszőlegesen megváltoztatható pár száz kHz-ig. Ez hajtja meg az IRF2907Z Power FET-et, amelyik kapcsolja a 4db. párhuzamosan kötött relét.

Az alkalmazott relék mechanikai felépítése miatt valójában stabilan csak 28 Hz-ig működik a kapcsolás.

Jó lenne valahonnan beszerezni nagyáramú, wolfram pogácsás egy morzés reed reléket. Ezek nagyobb kapcsolási sebességet bírnak, sokkal hosszabb az élettartamuk. Erre azért van szükség, mert a működési elvből is olvasható, hogy az akkumulátoroknak van egy bizonyos rezonanciájuk, ahol a legintenzívebben csatolódik be a free-energy.

A frekvencia változtatásával kell megkeresni ezt a pontot. Ez a frekvencia ólom akkumulátoroknál a felépítés és nagyságának függvényében 40-400 Hz között van. Az 50-60 Aó-ás gépkocsi akkumulátorok kb. 50 Hz-en rezonálnak.

A kísérletek során azonban találtam ettől a frekvenciától alacsonyabb frekvencián is olyan helyeket, ahol az energia becsatolása beindult, csak jóval kisebb mértékben.

A gyors kapcsolás és a nagy áram miatt ezek a relék max. 4-6 órán át tudtak 10 A-t kapcsolni problémamentesen, majd szétégtek.

Ezért megterveztem a forgó kommutátoros bronz kefés nagyáramú, 250 A kapcsolására alkalmas készüléket, ami most épül. Ettől hosszú idejű stabil működést várok, ami már alkalmas áramellátásra.

A Tesla Switch üzemeltetése.

Az 1. ábrán látható rajz szerint rövid, nagy keresztmetszetű, min. 2.5 mm2-es kábelekkel kapcsoljuk össze az akkumulátorokat. Ha hosszú kábelt használunk, a töltés nem működik. Ez nagyfrekvenciás áram jelenlétét is feltételezi.

A kimeneten 2 db. min. 4700 uF 100 V-os elektrolit kondenzátor legyen, de jobb, ha nagyobb kapacitásút használunk. Érdemes párhuzamosan kapcsolni mindegyik elkóval egy papír-, vagy valamilyen fólia kondenzátort mikro farád nagyságút.

Mivel a kondenzátorokon váltóáram folyik át, lényeges a váltóáramú impedanciája, hogy minél kisebb legyen, minél kisebb veszteség jelentkezzen az átfolyó áram esetén. Ez a frekvencia a kísérletek során relénél 10-28 Hz között volt.

Különböző terheléseket kapcsolva az akkuk közé a töltés különböző módon alakult.

A vezérlő impulzus generátor frekvenciájának változtatásával az akkuk töltését be lehet úgy állítani, hogy a terhelés nagyságának függvényében éppen hogy tölt, tehát vagy egy állapotban van az akku, vagy erősen tölt, vagy olyan helyzet is beállítható, amikor egy-két perc alatt túltölti a lemerült akkut is, miközben energiát veszünk ki belőle.

Ezért NAGYON FONTOS!!, hogy:

Mindenki saját felelősségére kísérletezzen, mert egy hirtelen túltöltés esetén a zselés akkuk felrobbanhatnak, súlyos problémát okozhatnak, a gépkocsi akkuból pedig a sav robbanás szerűen kilőhet!!

Tehát nagyon óvatosan kezeljük a berendezést, legyünk körültekintőek, minden lépést többször gondoljunk át!

Mennél nagyobb terhelést kapcsolunk az akkuk közé, annál jobban tölti az akkut!

Nagyon fontos, még megoldásra váró probléma a töltés szabályozása olyan módon, hogy az a terheléstől független legyen. Nekem eddig ez nem sikerült. Bármilyen hagyományos szabályzó rendszert kapcsoltam be az áramkörbe, megszűnt a free-energy becsatolása, megszűnt az akkuk töltése, de a fogyasztó működött tovább az akkuk kimerüléséig.

Valószínű megoldásnak tűnik, hogy a terhelés függvényében a rezonáns becsatoló frekvencia változtatásával egy töltésfeszültség figyelő automatika szabályozza a becsatoló frekvenciát.

A tapasztalat az, hogy egy bizonyos frekvenciával kapcsolva az akkukat indul meg hirtelen a lavinaszerű töltés. (rezonancia ?) Ettől a frekvenciától lefelé hangolva arányosan csökken a töltés. Ez még sok feladat, amíg a vezérlés tökéletesen működni fog.

Sok elektronikai szakember azt mondja: ez is probléma? Igen, ez is probléma! Próbáld meg, majd megtudod! Itt nem hagyományos áramok folynak, próbálj bekapcsolni egy DVM-et, meglátod mi lesz vele!

Első lényeges dolog, hogy a digitális multimétereket csak korlátozottan lehet használni. Pl. az akkuk sarkain lévő kapocsfeszültség mérésére esetenként, de sehol másutt. Mire ez kiderült, 6 db. drágábbik fajta multiméter pusztult el, gazdagítva a veszélyes hulladékgyűjtő céget.

Ezért be kell szerezni egy lágyvasas műszert. Feszültségmérésre jól használható.

Áramot mérni lágyvasas műszerrel sem tudtam, mert megbízhatatlanul lengett oda-vissza. Esetenként a digitális lakatfogó használható, de a műszertől függően 40Hz-1kHz között.

Így a hagyományos módszereket elvetve, teljesen új, összehasonlító módszert alkalmaztam, ami bevált és korrekt!

Készítettem egy 1 V-tól 350 V-ig állítható DC tápegységet, ami pár száz W-ot le tud adni. Készítettem egy kalibrált fotométert, amivel a terhelés – ez esetben izzó – fényét mérem. A Tesla Switch áramkörébe kapcsolt izzó fényerejét megmérem, majd áttéve a DC áramforrásra ugyanolyan fényerőre beállítva megmérem a felvett DC teljesítményt. Így a mért teljesítmény garantált, mert a műszerek DC áramkörben mérnek.

A fotométer beállítása is lényeges, hogy mindkét esetben ugyanolyan körülmények között mérje az izzó fényét. Ezt is biztosítani kell egy mechanikus szerkezettel.

Gyakorlatban erre semmi szükség nincs, itt a C.O.P. mérés szükségtelen, mert ha az akkut tölti, miközben a terhelés energiát vesz ki, akkor a helyzet teljesen egyértelmű.

Ha a jelalakra vagyok kíváncsi, akkor csak be kell kötni az 1 ohm-os ellenállást, de jobb, ha a lakatfogó elvén egy ferritgyűrűre tekercselt sokmenetes tekercsen, amely rá van fűzve az áram vezetékre, mérem a jelalakot.

A berendezést különböző fogyasztókkal terheltem.

A 3. ábrán és a 3a. ábrán láthatók a fogyasztók kapcsolásai.

Terhelesek1 2.4.6.2.1. Pastor relés Tesla Kapcsolója

3. ábra. Különböző váltóáramú fogyasztók

Terhelesek2 2.4.6.2.1. Pastor relés Tesla Kapcsolója

3a. ábra. Egyenáramú terhelés

Az a tapasztalat, ha csak izzó van bekapcsolva az áramkörbe, akkor nem teljesen szimmetrikusan tölti az akkukat. Ez a relék nyugalmi és munka állapotának rugó nyomás különbségéből adódik. A kapcsoló kontaktus útja nem teljesen szimmetrikus ennél a relénél, de a rugó nyomással játszadozva beállítható.

Ha a terhelésben transzformátor tekercs, vagy egyenirányító híd van, akkor szimmetrikussá válik a töltés a rugó nyomás állítgatása nélkül is.

A kísérleteknél 4 db. 7 Aó-ás zselés, riasztóknál használatos kisáramú akkut használtam. Ennél a típusnál max. 2.1 A-es terhelést engednek meg a gyár ajánlása szerint.

A dióda híddal 2 db. 55 W-os halogén izzóval terheltem minden probléma nélkül. Így a kivett teljesítmény 119.92 W volt, több mint 8 A áramfelvétel mellett.

Ha simán a két halogén izzóval próbáltam terhelni egy akkut, akkor a kapocsfeszültsége leesett 11 V alá, és rohamosan csökkent. Viszont a Tesla Switch kapcsolásban dióda hídon keresztül a kimenő feszültség 13.8 V-ra emelkedett, a túltöltés veszélye miatt le kellett állítani a berendezést, mert olyan intenzíven beindult a töltés. A frekvencia elhangolásával kissé csökkent a töltés, de a kimenő feszültség is.

A hosszúidejű folyamatos üzem egy 12 V 21+5 W-os duolux izzóval állt be, amikor egy kicsit töltött,ez órákig fenntartható állapot volt.

Ha egy 230 V/1 2V 55 VA-es trafót fordítva kötöttem be, akkor 230 V-os hálózatot kaptam, igaz nem 50 Hz-est, hanem 28 Hz-est. A gépkocsi akkuknál meg lehet építeni az 50 Hz-es kapcsolást, mert van, amelyik ott rezonál. Ez még sok kísérletet igényel.

Terhel_25E9s%2012V-os%20_25E9g_25F5vel,%20t_25F6lt_25E9s%20m_25FBk_25F6dik. 2.4.6.2.1. Pastor relés Tesla Kapcsolója

4. ábra. Terhelés 12 V-os égővel, töltés működik

Tesla%20kapcsol_25F3%20230V-os%20kicsatol_25F3val,%2010W%20kimen_25F5%20teljes_25EDtm_25E9ny. 2.4.6.2.1. Pastor relés Tesla Kapcsolója

5. ábra. Tesla kapcsoló 230 V-os kicsatolóval, 10 W kimenő teljesítmény.

A 230 V-os trafó és 15 W-os égő melletti töltést a következő négy videó szemlélteti:

Az első videó megtekintéséhez kattints
A második videó megtekintéséhez kattints
A harmadik videó megtekintéséhez kattints
A negyedik videó megtekintéséhez kattints

A 230 V-os trafó és a 110 W-os égők melletti töltést a következő két videó szemlélteti:

Az első videó megtekintéséhez kattints
A második videó megtekintéséhez kattints

Sok még a talány ennek a kapcsolásnak a működési elvéről.

Nekem van egy saját, még nem kiforrott, nem igazolt elképzelésem a más leírásokban magyarázatokkal ellentétben:

Ebben a kapcsolásban az akkumulátorok a kapcsoló frekvencia gerjesztésével együtt mint egy skalár hullám detektor működnek, ahol az akkumulátor elektrolitja fogja be ezt az energiát az akku elektródáira töltődve, azon keresztül folyik a fogyasztó felé, közben átalakítja az elektrolitot töltő áram nélkül. Az akkumulátor a kapcsoló frekvencia segítségével az elektrolit, illetve az elektródák atomi rezonancia frekvenciájának valamilyen leosztott harmonikusán rezonanciába jönnek a körülöttünk lévő energia térrel, energia tengerrel. Ha a rezonancia fennáll, nagy állóhullámok keletkeznek, akkor a kapcsokon megjelenik az energia. (Ez jóval nagyobb a kapocsfeszültségnél!) Ez az energia nagyfrekvenciás modulált hullám, amit az akkumulátor rezonáló elektrolitje egyenirányít, így lüktető változó irányú modulált egyenáram keletkezik.

Kísérletet folytattam ennek az energiának a detektálására. Egy GM csöves gamma dózis mérőt ráhelyeztem az egyik akkumulátorra kikapcsolt állapotban. A normál háttér sugárzást mutatta, ami 0.12 uS volt. A kapcsolót bekapcsolva amikor terhelve üzemelt, a 119 W kivétele esetén a háttér sugárzás lecsökkent 0.04 uS-re.

Ez azt jelenti, hogy a térben valamilyen változás áll be az energia kivétele során. Megnéztem, hogy milyen környezetben változik meg a háttérsugárzás. Az volt a tapasztalat, hogy az akkumulátorok közvetlen közelében tőlük felfelé kúpszerűen, kb. 60-80 cm szélességig lassan kezdett növekedni a háttér sugárzás a normál értékig. (Spirálisan bepörög a tér?) Tehát úgy tűnik, az akkuk mintegy beszívják a teret? Ezért csökkent le a háttér sugárzás? Vagy az akkuk körül lévő mágneses tér megváltoztatja a GM cső működési feltételét?? Ez is még talány! Ha az akkumulátort leföldeltem valamelyik pontján, leállt a töltés!

A relék szikrázásánál keletkeznek elektromágneses zavarok, de ez külön mérhető volt.

A Tesla Switch működését a következő módon képzelem el:

Az akkumulátor – nemcsak ólom, hanem lúgos akku is – egy összetett szabadenergiás berendezés. Egyben működik mint skalár hullám detektor, az erősítővel és a teljesítmény fokozattal.

A kapcsoló frekvencia a detektor lokál oszcillátora, ezt üttetjük az akkumulátor leosztott atomi rezonanciájával. (az elektrolit, vagy az elektróda anyaga ???) Amikor a kapcsoló frekvenciával eltaláljuk, akkor az akku erősíteni kezd. Az áram hirtelen növekedni kezd a fogyasztón, egyben a töltő áram is, egészen a felrobbanásig. (Itt lehet majd beiktatni a rezonanciától elhangolással, vagy valamilyen más módon a töltés szabályozást.) A teljesítmény erősítő akkor lép működésbe, amikor terhelést kapcsolsz rá, terhelni kezded a kapcsolót.

Mennél jobban terheled, annál jobban tölt!

Így az akku kapacitásától jóval nagyobb teljesítményt ki lehet venni belőle. Egy bizonyos töltés után már a terhelésen az akkuval párhuzamosan folyó free-energy biztosítja a terhelés ellátását.(Amikor ez beindul, lavina szerűen beindul a töltés!!)

Ez az energia hatással van a biológiai élő szervezetekre. Sok orvos kísérleteket folytatott éveken át, és kialakult, hogy milyen frekvenciák károsak, és nem károsak, sőt gyógyítják az élő szervezeteket. Moray már ismerte ezeket a frekvenciákat és épített olyan orvosi terápiás berendezést, amelyet a gyógyításban is használtak.

Ez a technika már nem csupán elektrotechnika, hanem ez már kihat az ember testi, lelki, szellemi életére, egészségére.

Ezért aki ilyen dolgokkal akar foglalkozni, fontos, hogy tisztában legyen azokkal a fellépő várható sugárzásokkal, téranomáliákkal, amit ezek a berendezések működésük során létre hoznak.

Ezekkel a berendezésekkel csak azok az emberek foglalkozzanak, akik érzik a szívükben, hogy ők is részei a nagy egységnek, ki-ki rész szerint, és harmóniában vannak a teremtett világgal, amit Isten tart egyben az Ő szeretetével!!

Számos esetben, amikor eleinte meghívtam ismerősöket, hogy teszteljék le a működő berendezést, megtapasztaltam, hogy aki hitetlen volt, megrögzött ateista, kételkedett az egész jelenség létezésében, annál nem működött, vagy egy idő után leállt a berendezés, még a jelenlétemben is.

Először én is meglepődtem. Később, amikor ez többször megismétlődött, rájöttem, hogy csak azoknak fog működni stabilan, akik elfogadják Isten teremtését, elfogadják, hogy mindannyian részei vagyunk az egésznek, minden embernek előre eltervezett életprogramja van itt a földön, már így születünk ide.

Aki ezt elfogadja, és követi Isten terveit, céljait az élete felett, az meglepő dolgokat tud előhozni. Azt is el kell fogadni, hogy ezeket nem ő találja ki, hanem az alázatossága, szeretete által jogosulttá válik arra, hogy kapjon olyan tudást, ami lehetővé teszi, hogy a problémáit megoldja. Ehhez kell a hatalmas alázat, az EGO teljes kiirtása, szeretetben járni minden emberrel, még a hitetlenekkel és a gonoszokkal is, akik esetleg ellened dolgoznak.

Aki úgy érzi, hogy érdemes belefogni ebbe a munkába, annak nagy kitartást, állhatatosságot és hitet kívánok.

Megjegyzés: Senkit ne zavarjon, hogy a filmen látható kapcsoló rendszer külön akkuról működik. Ez azért van, mert még nem érkezett meg a megrendelt gyári DC/DC konverter, amivel önfenntartó módon fog üzemelni a rendszer, mert tölti a kis akkut is. A vezérlő fogyasztása 12 V-on nem több 100 mA-nél.

Szeretettel: Pastor.

Hozzászólok!

A weblap további használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás